Lipca 15, 2024, 01:54:13 am

Regulamin rejestracji

REGULAMIN KUJAWSKO-POMORSKIEGO FORUM MOTOCYKLOWEGO
WWW.C-MOTO.PL

§ 1 REJESTRACJA

1.   Rejestrując się na stronie www.c-moto.pl zwanej dalej „Forum” potwierdzasz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgadzasz się przestrzegać jego postanowień. Jeśli się nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z Forum.
2.   Na Forum zabrania się posiadania więcej niż 1 konta dla danego Użytkownika, poza kontami Administracji. Złamanie tej zasady będzie skutkowało całkowitym banem i natychmiastowym usunięciem wszystkich kont.
3.   Zgadzasz się na zapisywanie wszystkich informacji, które podajesz w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody, za wyjątkiem uprawnionych organów państwowych.
4.   Zabrania się używania wulgaryzmów, reklam oraz adresów stron „www” w nazwie konta.
5.   Zabrania się używania nazw konta wskazujących na wykonywanie funkcji właściwych dla Obsługi Forum lub samego Forum.
6.   Każde konto jest weryfikowane przez obsługę Forum. Jeśli zostanie uznane za konto założone w celach reklamowych lub do szerzenia spamu Administracja zastrzega sobie prawo do jego zablokowania lub natychmiastowego usunięcia.
7.   Nowych użytkowników prosi się o założenie nowego tematu w dziale "Przywitalnia" i krótkiego przedstawienia własnej osoby.
8.   Prosi się o prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie pól w profilu "skąd", "płeć" oraz "mój motocykl".
9.   W celu usprawnienia komunikacji zgadzasz się na wysyłanie poczty elektronicznej przez Administrację forum na adres e-mail podany podczas rejestracji.
10.   Przynależność do społeczności Forum jest dobrowolna, Użytkownik w każdej chwili bez podania przyczyn może poprosić Administratorów o usunięcie konta.
11.   Administracja Forum zastrzega sobie prawo do regularnego usuwania kont nieaktywnych użytkowników.

§ 2 OBSŁUGA FORUM

1.   Obsługa Forum czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. W skład Obsługi Forum wchodzą Administratorzy oraz Moderatorzy.
2.   Forum i jego Obsługa nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.
3.   Forum oraz jego Administracja, nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści lub uszkodzenia mienia i zdrowia użytkowników forum oraz ich bliskich i znajomych, wynikające z zastosowania się do rad, pomysłów, itp. znajdujących się na stronach forum. Forum jest miejscem zamieszczania informacji i wymiany pomysłów. Ani Forum, ani jego Obsługa nie może za to być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i dokonania.
4.   Obsługa forum nie ponosi odpowiedzialności za:
a.   przedmioty sprzedawane, kupowane lub w jakikolwiek sposób oferowane i przejmowane przez forumowiczów za pośrednictwem Działu BAZAR,
b.   jakość wykonanych usług nabytych za pomocą Działu BAZAR,
c.   za osoby handlujące za pośrednictwem Działu BAZAR.
5.   Forum ani jego obsługa nie pobiera żadnych opłat i nie ma korzyści materialnych z tytułu transakcji zawartych za pomocą Działu BAZAR.
6.   Zgadzasz się, że Obsługa Forum ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek i post.
7.   Obsługa Forum ma prawo udzielać pouczeń, ostrzeżeń i banów.
8.   Jeżeli nie wiesz czy Twoje zachowanie jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zapytaj Administratorów.

§ 3 KORZYSTANIE Z FORUM

1.   Wielkość czcionki powinna być wielkości 10pt, a wielkość podpisu w całości nie powinna utrudniać korzystania z forum. Zabrania się pisać treści oraz tematów WIELKIMI LITERAMI. Administracja zastrzega sobie prawo edycji jeśli stwierdzi, że łamane są ww. ustalenia.
2.   Wszystkie wypowiedzi napisane przez Użytkowników na Forum zamieszczane są dobrowolnie i świadomie. Posty będą usuwane tylko w przypadku gdy łamią postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.   Forum podzielone jest na kategorie i podfora zwane dalej ogólnie podforami. Każde podforum może posiadać swój własny regulamin będący uzupełnieniem niniejszego regulaminu. Korzystając z danego podforum oświadczasz jednocześnie, że zaakceptowałeś obowiązujący na nim regulamin.
4.   Zgadzasz się nie publikować żadnych treści o charakterze obraźliwym, niezgodnych z polskim prawem lub naruszających prawa autorskie, linków prowadzących bezpośrednio do plików i oprogramowań mogących uszkodzić sprzęt lub wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Forum. Robienie tego może spowodować, że zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o Twoim zachowaniu.
5.   Zgadzasz się przestrzegać zasad netykiety, a w szczególności przestrzegać:
a.   zakazu używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
b.   zakazu spamowania za wyjątkiem działu "Ring Wolny" pisania postów niezgodnych z tematem,
c.   zakazu publikowania prowokacyjnych treści mogących prowadzić do konfliktu,
d.   zakazu publikowania treści czysto reklamowych,
e.   zakazu publikowania treści rasistowskich, nacjonalistycznych, pedofilskich, zoofilskich,
f.   skrajnie nietolerancyjnych i obrażających uczucia religijne,
g.   zakazu publikowania treści obraźliwych w stosunku do osób o odmiennej orientacji seksualnej,
h.   zakazu publikowania treści naruszających prawa autorskie.
6.   Shoutbox jest integralną częścią Forum wobec czego obowiązują na nim postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady netykiety.
7.   Zobowiązujesz się pisać posty uwzględniając zasady polskiej gramatyki, ortografii oraz interpunkcji.
8.   Zanim zadasz pytanie poszukaj odpowiedzi w istniejących już postach przy pomocy forumowego narzędzia "szukaj".

§ 4 TREŚCI REKLAMOWE

1.   Na forum zabrania się umieszczania bez zgody Administracji treści o charakterze czysto reklamowym, komercyjnym oraz zarobkowym.
2.   Zabrania się umieszczania linków, odnośników, grafik i treści reklamowych w podpisach, avatarach i treści postów bez wyraźnej zgody Administracji Forum.
3.   Zamieszczanie reklam własnej działalności nawet niekomercyjnej, jest dozwolone wyłącznie za zgodą Administracji Forum.
4.   Na forum zabrania się prowadzenia działalności zarobkowych poza wyznaczonym w tym celu działem "Bazar".
5.   Zabrania się umieszczania ogłoszeń o nieformalnych zbiórkach pieniędzy pod postacią kwest, wpłat na konto lub innych form mających na celu zbieranie funduszy, bez wskazania informacji w zakresie legalności działania przez osoby organizujące lub ogłaszające tę zbiórkę.
6.   Za legalność działania uważa się zbiórkę:
a.   zgłoszoną do odpowiednich rejestrów, lub
b.   organizowaną przez powołaną do tego instytucję, lub
c.   sformalizowaną szczególnymi przepisami prawa.
7.   Administracja forum może zażądać dodatkowych informacji w zakresie podstaw działania.
8.   Ogłoszenia niedostatecznie określone w zakresie legalności działania będą usuwane.

§ 5 DZIAŁ BAZAR

1.   Zabrania się sprzedaży produktów i usług niezgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami,          tj. przedmiotów które w szczególności mogą:
a.   naruszać w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, w tym prawa               do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia,
b.   pochodzić z kradzieży lub być wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem,
c.   nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, posłużyć do zniesławienia osoby lub grupy osób,
d.   umyślnie wprowadzić nabywcę w błąd lub doprowadzić go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
2.   W przypadku powzięcia informacji przez obsługę forum o oferowaniu w Dziale BAZAR towarów lub usług niezgodnych z prawem, o których mowa w pkt. 1, obsługa forum powiadomi organy ścigania.
3.   Każde umieszczone ogłoszenie w podforum sprzedam musi posiadać w szczególności:
a.   opis przedmiotu lub usługi,
b.   cenę,
c.   zdjęcie sprzedawanego przedmiotu lub link do zdjęcia,
4.   W przypadku braku podania w ogłoszeniu wskazanych w pkt. 3 parametrów, ogłoszenia będą usuwane bez ostrzeżenia.
5.   Istnieje możliwość odstępstwa od wymagań pkt. 3 wyłączenie w przypadku uzgodnienia treści z obsługą forum, wyraźnie wskazanego w ogłoszeniu przez moderatora lub administratora.
6.   Ogłoszenie w podforum kupię i podforum pożyczę, wynajmę, oddam, zamienię, oferuję, pomogę - zawierają w miarę możliwości dokładny opis ogłaszanego przedmiotu lub ogłaszanej usługi.

§ 6 ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W DZIALE BAZAR

1.   Zabrania się umieszczania ogłoszeń sprzedaży na forum przez osoby posiadające staż mniejszy niż 30 dni kalendarzowych oraz mniej niż 5 postów w innych działach forum, w tym koniecznie w powitalni.
2.   Ogłoszenia umieszczone wbrew treści pkt. 1 będą automatycznie kasowane.
3.   Każde nowo umieszczane ogłoszenie musi zostać zaakceptowane przez obsługę forum.
4.   Ogłoszenia łamiące zasady forum oraz wymagania regulaminu Działu BAZAR będą usuwane bez ostrzeżenia przez obsługę forum.
5.   Dopuszcza się odstępstwa od zasad regulaminu po uprzednim uzgodnieniu faktu oraz treści umieszczanego ogłoszenia z administratorami forum i po pisemnym wyrażeniu zgody.
6.   Ogłoszenie będące na forum ponad 30 kalendarzowych dni uważa się za "przedawnione" i będzie automatycznie zamykane, chyba że przed upływem 30 dni sprzedający poinformuje w poście, że nadal jest aktualne - podbicie postu.
7.   Na prośbę forumowicza skierowaną do obsługi forum, ogłoszenie może zostać przywrócone do statusu "otwarte" na kolejne 30 dni lub do czasu zrealizowania się ogłoszenia.
8.   Zabrania się umieszczania tego samego ogłoszenia w ciągu 30 dni, czyli do momentu,                  aż dotychczasowe ogłoszenie nie będzie "przedawnione".
9.   Po zakończeniu transakcji (sprzedaniu przedmiotu, wycofaniu ze sprzedaży) należy poinformować obsługę forum o tym fakcie w formie napisania postu informacyjnego w wątku lub wiadomości na PW obsługi forum.

§ 7 SPORY

1.   Użytkownicy działający na szkodę Forum będą karani usunięciem z listy zarejestrowanych użytkowników, banem na e-mail i IP oraz brakiem możliwości ponownej rejestracji.
2.   Wszelkie próby obejścia ograniczeń nałożonych na konto użytkownika (np. poprzez ponowną rejestrację) mogą skutkować zablokowaniem wszystkich kont użytkownika (włączając w to zablokowanie adresu IP użytkownika).
3.   Użytkownik ma prawo odwołania się od nałożonej kary. Zażalenia i odwołania rozpatruje Administracja forum.
4.   Wszelkie kwestie związane z nałożonymi karami omawiamy na PW, e-mail lub osobiście. Nie dyskutujemy na ich temat na łamach forum.
5.   Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygała będzie Administracja Forum. Decyzja Administracji jest ostateczna.

§ 8 WPROWADZENIE REGULAMINU I JEGO ZMIANA

1.   Dla użytkowników zarejestrowanych przed dniem publikacji, regulamin wchodzi w życie po poinformowaniu o jego publikacji. W przypadku kiedy dotychczasowy Użytkownik Forum nie zgadza się na akceptację regulaminu, ma prawo do zgłoszenia chęci usunięcia konta. Prawo to przysługuje w okresie od publikacji regulaminu do napisania jakiejkolwiek treści na forum. Umieszczanie treści na forum jednoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
2.   Administracja Forum ma prawo zmienić treść Regulaminu, ale musi Cię o tym poinformować. W takim przypadku masz prawo do prośby o usunięcie konta w trybie pkt. 1.