Wrzesień 21, 2017, 09:00:43 am

Regulamin rejestracji


§ 1 REJESTRACJA

1. Rejestrując się na stronie www.c-moto.pl zwanej dalej „Forum” potwierdzasz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgadzasz się przestrzegać jego postanowień. Jeśli się nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z Forum.

2. Na Forum zabrania się posiadania więcej niż 1 konta Użytkownika, poza kontami testowymi Administracji. Złamanie tej zasady będzie skutkowało całkowitym banem i natychmiastowym usunięciem wszystkich kont.

3. Zabrania się używania wulgaryzmów, reklam oraz adresów stron „www” w nazwie konta.

4. Zabrania się używania nazw konta wskazujących na wykonywanie funkcji właściwych dla Obsługi Forum lub samego Forum.

5. Każde konto jest weryfikowane przez obsługę Forum. Jeśli zostanie uznane za konto założone w celach reklamowych lub do szerzenia spamu Administracja zastrzega sobie prawo do jego zablokowania lub natychmiastowego usunięcia.

6. Nowych użytkowników prosi się o założenie nowego tematu w dziale "Przywitalnia" i krótkiego przedstawienia własnej osoby.

7. Prosi się o prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie pól w profilu "skąd", "płeć" oraz "mój motocykl".

8. W celu usprawnienia komunikacji zgadzasz się na wysyłanie poczty elektronicznej przez Administrację forum na adres e-mail podany podczas rejestracji.

9. Przynależność do społeczności Forum jest dobrowolna, Użytkownik w każdej chwili bez podania przyczyn może poprosić Administratorów o usunięcie konta.


§ 2 OBSŁUGA FORUM

1. Obsługa Forum czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. W skład Obsługi Forum wchodzą Administratorzy oraz Moderatorzy.

2. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do regularnego usuwania kont nieaktywnych użytkowników.

3. Zgadzasz się na zapisywanie wszystkich informacji, które podajesz w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody, za wyjątkiem uprawnionych organów państwowych. Forum i jego Obsługa nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.

4. Forum oraz jego Administracja, nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści lub uszkodzenia mienia i zdrowia użytkowników forum oraz ich bliskich i znajomych, wynikające z zastosowania się do rad, pomysłów, itp. znajdujących się na stronach forum. Forum jest miejscem zamieszczania informacji i wymiany pomysłów. Ani Forum, ani jego Obsługa nie może za to być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i dokonania.

5. Zgadzasz się, że Obsługa Forum ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek i post.

6. Obsługa Forum ma prawo udzielać pouczeń, ostrzeżeń i banów.

7. Jeżeli nie wiesz czy Twoje zachowanie jest zgodne z niniejszym Regulaminem, zapytaj Administratorów.


§ 3 KORZYSTANIE Z FORUM

1. Wielkość czcionki powinna być wielkości 10pt, a wielkość podpisu w całości nie powinna utrudniać korzystania z forum. Zabrania się pisać treści oraz tematów WIELKIMI LITERAMI. Administracja zastrzega sobie prawo edycji jeśli stwierdzi, że łamane są ww. ustalenia.

2. Wszystkie wypowiedzi napisane przez Użytkowników na Forum zamieszczane są dobrowolnie i świadomie. Posty będą usuwane tylko w przypadku gdy łamią postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Forum podzielone jest na kategorie i podfora zwane dalej ogólnie podforami. Każde podforum może posiadać swój własny regulamin będący uzupełnieniem niniejszego regulaminu. Korzystając z danego podforum oświadczasz jednocześnie, że zaakceptowałeś obowiązujący na nim regulamin.

4. Zgadzasz się nie publikować żadnych treści o charakterze obraźliwym, niezgodnych z polskim prawem lub naruszających prawa autorskie, linków prowadzących bezpośrednio do plików i oprogramowań mogących uszkodzić sprzęt lub wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Forum. Robienie tego może spowodować, że zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o Twoim zachowaniu.

5. Zgadzasz się przestrzegać zasad netykiety, a w szczególności przestrzegać:
a. zakazu używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
b. zakazu spamowania za wyjątkiem działu "Ring Wolny" pisania postów niezgodnych z tematem,
c. zakazu publikowania prowokacyjnych treści mogących prowadzić do konfliktu,
d. zakazu publikowania treści czysto reklamowych,
e. zakazu publikowania treści rasistowskich, nacjonalistycznych, pedofilskich, zoofilskich,
f. skrajnie nietolerancyjnych i obrażających uczucia religijne,
g. zakazu publikowania treści obraźliwych w stosunku do osób o odmiennej orientacji seksualnej,
h. zakazu publikowania treści naruszających prawa autorskie.

6. Shoutbox jest integralną częścią Forum wobec czego obowiązują na nim postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady netykiety.

7. Zobowiązujesz się pisać posty uwzględniając zasady polskiej gramatyki, ortografii oraz interpunkcji.

8. Zanim zadasz pytanie poszukaj odpowiedzi w istniejących już postach przy pomocy forumowego narzędzia "szukaj".


§ 4 TREŚCI REKLAMOWE

1. Na forum zabrania się umieszczania bez zgody Administracji treści o charakterze czysto reklamowym, komercyjnym oraz zarobkowym, poza wyznaczonymi w tym celu działami.

2. Zabrania się umieszczania linków, odnośników, grafik i treści reklamowych w podpisach, avatarach i treści postów bez wyraźnej zgody Administracji Forum.

3. Zamieszczanie reklam własnej działalności jest dozwolone wyłącznie za zgodą Administracji Forum w dziale do tego wyznaczonym.

4. Na forum zabrania się prowadzenia działalności zarobkowych poza wyznaczonym w tym celu działem "Bazar".


§ 5 SPORY

1. Użytkownicy działający na szkodę Forum będą karani usunięciem z listy zarejestrowanych użytkowników, banem na e-mail i IP oraz brakiem możliwości ponownej rejestracji.

2. Wszelkie próby obejścia ograniczeń nałożonych na konto użytkownika (np. poprzez ponowną rejestrację) mogą skutkować zablokowaniem wszystkich kont użytkownika (włączając w to zablokowanie adresu IP użytkownika).

3. Użytkownik ma prawo odwołania się od nałożonej kary. Zażalenia i odwołania rozpatruje Administracja forum.

4. Wszelkie kwestie związane z nałożonymi karami omawiamy na PW, e-mail lub osobiście. Nie dyskutujemy na ich temat na łamach forum.

5. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygała będzie Administracja Forum. Decyzja Administracji jest ostateczna.


§ 6 WPROWADZENIE REGULAMINU I JEGO ZMIANA

1. Dla użytkowników zarejestrowanych przed dniem publikacji, regulamin wchodzi w życie po poinformowaniu o jego publikacji. W przypadku kiedy dotychczasowy Użytkownik Forum nie zgadza się na akceptację regulaminu, ma prawo do zgłoszenia chęci usunięcia konta. Prawo to przysługuje w okresie od publikacji regulaminu do napisania jakiejkolwiek treści na forum. Umieszczanie treści na forum jednoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

2. Administracja Forum ma prawo zmienić treść Regulaminu, ale musi Cię o tym poinformować. W takim przypadku masz prawo do prośby o usunięcie konta w trybie pkt. 1.